Παράγοντες που βασίζεται η σχεδίαση και οι υπολογισμοί μιας ορθομαρμάρωσης:

  • Κάνναβος πλακών ορθομαρμάρωσης:Είναι παράγωγο των ανοιγμάτων του κτιρίου καθ’ύψος και κατα πλάτος. Πρέπει να είναι αρμονικός,σύμμετρος και σχετικα ομοαξονικος.Σε κάθε περίπτωση, η σχεδίασή του αντανακλά το ύφος την ένταση και τον χαρακτήρα του κτιρίου !
  • Οι διαστάσεις των πλακών:Δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μικρές, γιατί χάνεται το αισθητικό πλεονέκτημα, αλλά ούτε  πολύ μεγάλες καί υπέρβαρες γιατί θα προκύψει πρόβλημα αντοχής τους σε δυνατό σεισμό. Δεν υπάρχει περιορισμός απο τον κανονισμό,η ευθύνη είναι αποκλειστικά του μελετητή!
  • Η σχηματική,σημειολογική και διαστασιολογική αρχιτεκτονική των πλακών καθορίζουν τους άξονες ,την διάταξη,το πλήθος και τον τυπο των στηριγμάτων της ορθομαρμάρωσης.
  • Φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά πλάκας-πετρώματος:Αντοχή σε κάμψη,θλίψη,εφελκισμό,παγετό,φωτιά,απορροφητικότητα κ.λπ.(βλέπε Ι.Γ.Μ.Ε.)
  • Τοποθεσία και έκθεση του κτιρίου σε:Ισχυρούς ανέμους (ανεμοδυνάμεις-ανεμοπιέσεις).Θάλασσα (αλκαλικά άλατα),κεντρικές αρτηρίες (καυσαέρια - θείον).Σεισμικότητα περιοχής

 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

German Standards:

DIN 1045    Concrete and     reinforced concrete,design and dimensioning.

DIN 1053 Masonry,design and dimensioning.

DIN 1055 Design loads for buildings.

DIN 4114 Steel construction,stability cases.

DIN 18516 Cladding for external walls.

DIN 18800 Steel stuctures,design and dimensioning.

DIN 18801 Steel framed stuctures.

British Standards :

BS 8298 Design and installation of natural stone cladding.

BS 1449 Part 2  Steel plates,sheets and strips stainless and heat resisting.

BS 6105 Corrosion resistant stainless steel fasteners.

BS 5950 Structural use of steel work in building.

CP3,Chapter 5, Part 2 Wind loads.

BS 970 Part 3 1991,M Mechanical properties for stainless steel.

Τα Ελληνικά υποτιθέμενα standards (βλέπε :ΤΕ 33 ΤΕΕ, ELOT 581/83, ΙΟΚ μέχρι 12ος 2006) δεν έχουν καμία σχέση με τα ως άνω .Είναι αποσπασματικά ,διφορούμενα, ερασιτεχνικά, προκαλούν συγχιση και ανομία και δεν περιλαμβάνουν καμία έρευνα και μελέτη για το αντικείμενο στη χώρα μας με τις ιδιαίτερες γεωδυναμικες και κατασκευαστικές συνθήκες !