lang selector
Προφίλ arrow b. Τεχνικές Εφαρμογών
 
Προφίλ
a. Σχεδιασμός - Προδιαγραφές
b. Τεχνικές Εφαρμογών
c. Μελέτες-Υπολογισμοί
Τύποι στηριγμάτων
Εγγραφή στοιχείων επισκέπτη
Έργα - Εφαρμογές
Επικοινωνία
b. Τεχνικές Εφαρμογών Εκτύπωση

ΤΡΟΠΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΠΥΡΟΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Οι πλάκες αναρτώνται σε στηρίγματα αγκυρωμένα στο κτίριο που φέρουν ντιζόνια (ΒΛΗΤΡΑ) και πύρους συγκράτησης (D 5×65). Οι πύροι εισέρχονται στις ανοιγμένες οπές (8Χ35)στο σόκορο  της πλακας και λειτουργούν αμφίδρομα εκατέρωθεν των πλακών σε κάθετη ή οριζόντια φορά ανάλογα την διάταξη και θέση των πλακών στην όψη του κτιρίου.Ο πείρος έχει πλαστική θήκη μονόπλευρα και εποξεική κόλλα παράπλευρα.Οι άξονες των πύρων πρέπει να είναι ομοκεντροι και να μην παρεκλείνουν μεταξύ τους. Η ελάχιστη απόσταση ανοίγματος οπής από την άκρη είναι τουλάχιστον 2,5 φορές το πάχος της πλάκας ( min 30 mm)!H ελάχιστη απόσταση του κέντρου της κάθετης οπής είναι  15 mm από την πλευρά της όψης .Οι πλάκες πρέπει να είναι προτρυπημένες !

α)Κάθετη φορά πύρου :Υποστηλώματα και τυφλά “σεντόνια”.

β)Οριζόντια φορά πύρου:Δοκοί κούτελα και πάνω-κάτω από παράθυρα.

  ΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ

Κάθε πλάκα ανεξαρτήτως διαστάσεων συγκρατείται απο τέσσερα στηρίγματα και με την ίδια φορά πύρων (ή πάνω-κάτω ή δεξιά-αριστερά )!Περισσότερα ή λιγότερα στηρίγματα θα επιφέρουν δυνάμεις καταναγκασμού στην πλάκα και θα σπάσει σε κάποια δυνατή καταπόνηση (σεισμός κ.λπ.)Σε κάθε περίπτωση οι πλάκες περνούν το φορτίο τους πίσω στο κτίριο (διαμέσου των στηριγμάτων ) και όχι στις απο κάτω.

Κάθε στήριγμα υποχρεωτικά πρέπει να ρυθμίζει την θέση του  προς τούς τρείς άξονες της γεωμετρίας (Χ ,Y,Z) και τους ενδιάμεσους αυτών και κατ’ επέκταση της πλάκας!

ΑΡΜΟΙ

Ελάχιστος αρμός περιμετρικά των πλακών 5 mm.Συνιστάται οι αρμοι να μένουν ανοιχτοί για εξαερισμό και απόσταση των πλακών στον σεισμό .Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται τσιμεντοειδή,εποξεικά και σιλικονούχα σφραγιστικά,αφού η ορθομαρμάρωση δεν παρέχει υγρομόνωση!

ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ

Δια νόμου ανοξείδωτος χάλυβας (inox) σύμφωνα με το DIN 17440, την οδηγια Ζ-30,3-6 και DIN 18516.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : Διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες

α) Σημειακά στηρίγματα:

Μεμονωμένα άγκιστρα στηριζόμενα με εκτονούμενα αγκυρίδια.(τύπου RAPID )στό μπετο κατά περίπτωση.

Διαφέρουν μεταξύ τους σε τύπους και μεγέθη ανάλογα το βάρος και την απόσταση που θα λειτουργήσουν.

β) Συστήματα ράγας - στρωτήρα:

Αποτελούνται από ράγες σχήματος Πι ή Γάμα με μήκος τριά (3) μέτρα και διαφορετικό πλάτος και ύψος για κάθε σύστημα .

Σχεδιάστηκαν για να παραλαμβάνουν τα φορτία της ορθομαρμάρωσης μποστά απο αδύναμες επιφάνειες (τούβλο,alfablock,κενό ) και να τα μεταφέρουν (αφού αγκυρώσουν)στο κοντινότερο φέρον στοιχείο που αντέχει.(δοκούς,σενάζ,κοιλοδοκούς)!

- Οι ράγες τοποθετούνται πάντοτε κατακόρυφα,ανάλογα την διάσταση,θέση και διάταξη των πλακών και συγκρατούν τις πλάκες με ειδικά στηρίγματα.

- Διαφέρουν,σχεδιαστικά,μεταξύ τους σε αντοχή φορτίων και απόσταση στήριξης της ράγας καθ’ ύψος.!Θεωρούνται ιδανική λύση ανεξάρτητης αυτοφερόμενης κατασκευής (σασσί) ιδιαίτερα σε περίπτωση σεισμού (ευκαμψία ορθομαρμάρωσης),και επί μεταλλικών υποσυστημάτων ( curtain wall ) με παρέμβαση μονωτήρων γιά την αποτροπή ηλεκτρόλυσης.

γ)Ειδικά στηρίγματα :

Σχεδιάζονται για να λύσουν προβλήματα κατ’ ανάγκην και κατά περίπτωση.!

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Απαιτεί και προυποθέτει αυστηρά εξειδικευμένο προσωπικό γιατί τα όποια λάθη και παραλείψεις συμβούν θα έχουν σύντομη και τραγική εμφάνιση!Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός γίνεται απο κοινού μεταξύ του τοποθέτη και του κατασκευαστή του συστήματος στήριξης.

  • Αρχικά ζυγίζεται το κτίριο καθ’ υψος και μήκος για να διαπιστωθούν οι αποκλίσεις.Το εξώτερο σημείο αυτών θεωρείται σημείο μηδέν !Με αυτό δεδομένο ξεκινάει ο ορισμός των αποστάσεων (μέσα-έξω),η χάραξη των αξόνων( κατακόρυφα/οριζόντια ) και επιλέγεται το μήκος των στηριγμάτων.
  • Αγκυρώνουμε τα στηρίγματα σε μπετό και εάν υπάρχει εξωτερική θερμομόνωση,κόβεται για την στήριξη και στην συνέχεια γεμίζεται με διογκούμενη πολιουρεθάνη ή ότι άλλο σχετικό υλικό(πετροβάμβακας κ.λπ.).
  • Η τοποθέτηση των πλακών αρχίζει απο αριστερά προς τα δεξιά και απο κάτω προς τα επάνω.

Οι αλφαδιές του πεζοδρομίου πρέπει να είναι δοτές και να ακολουθούνται απο την ορθομαρμάρωση εξ’αρχής απο την πρώτη σειρά πλακών που υπέρκεινται του πεζοδρομίου.

  • Η στήριξη της πλάκας αρχίζει με την τοποθέτηση των δύο πρώτων στηριγμάτων στον τοίχο όπου αφου αλφαδιαστούν  αναρτούμε την πλάκα επάνω τους και ρυθμίζουμε την θέση της ακριβώς ελέγχοντας τις αλφαδιές (επάνω-εμπρός-πλάι) με μικροκινήσεις των στηριγμάτων.Αφού βεβαιωθούμε για την ορθή και ακριβή θέση της ,σφίγγουμε τα περικόχλια των στηριγμάτων και των αγκιριδίων και τοποθετούμε τα επόμενα δύο στηρίγματα έτσι που να συγκρατήσουμε εντελώς την πλάκα αλλά και να είναι έτοιμα-ρυθμισμένα για την επόμενη!

ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

-Οχι σε κάθε τύπου ηλεκτροσυγκολήσεις,ιδιαίτερα μεταξύ συστήματος ορθομαρμάρωσης και σιδηρού υποσυστήματος.

-Οχι σε ανορθόδοξες συγκλίνουσες και διασταυρούμενες φορές πύρων συγκάτησις.

-Οχι παράλειψη χρήσης πλαστικής  θήκης στην μία πλευρά του πύρου και κόλλας πλήρωσης στην άλλη.

-Οχι σε κάθε χρήση κόλλας για στήριξη πλακών με συγκόλληση στο κτίριο ,

-Οχι στο ξεκίνημα τοποθέτησης των πλακών απο ενδιάμεσο σημείο καθ’ υψος και κατά μήκος.

-Οχι ανισόπαχοι και αποκλίνοντες αρμοί και επαφή των πλακών μεταξύ τους.

-Οχι αυθαίρετες τροποποιήσεις και αλλαγές μελετών,σχεδίων,τύπων στηριγμάτων, σημείων στήριξης και υλικών. O ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.Η ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η καλύτερη σχεδίαση-μελέτη μιάς ορθομαρμάρωσης μπορεί να καταστεί επικίνδυνη εάν δεν τύχει έμπειρου και υπεύθυνου συνεργείου τοποθέτησης.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ