ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗΣ

Υποχρέωση και ευθύνη κάθε μελετητή είναι να μεριμνήσει για την εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών για την ασφάλεια του κοινού και την αισθητική παρουσία του κτιρίου σε βάθος χρόνου.
Η ERGO-FIX υποστηρίζει το έργο του μελετητή σαν εξειδικευμένος τεχνικός σύμβουλος με οδηγίες, σχέδια εφαρμογής, παραδείγματα, τμήμα AUTO-CAD έτσι ώστε η κάθε μελέτη και συγγραφή να είναι άρτια, εντός κανονισμών και νομικά κατοχυρωμένη.
Εάν κριθεί απαραίτητο λόγω ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής απαίτησης η ERGO-FIX αναλαμβάνει να σχεδιάσει-κατασκευάσει νέο σύστημα εφ’όσον δεν περιλαμβάνεται στα ήδη υπάρχοντα προϊόντα της κάτι ανάλογο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗΣ -Επιλογή συστήματος

Α) Διαστάσεις πλακών: Απο αυτές εξαρτάται  το βάρος κάθε πλάκας και το φορτίο που αναλαμβάνουν τα στηρίγματα που την συγκρατούν.

Β) Είδος επενδυόμενης επιφάνειας: Μπετόν, τουβλοδομή, μεταλλικό υποσύστημα.
1) Για μπετό προβλέπονται σημειακού τύπου στηρίγματα ανάλογα του φορτίου και της απόστασης που θα εργάζονται.
2) Για οπτοπλινθοδομές όπου το τούβλο δεν μπορεί να φέρει κανενός είδους φορτίο, προβλέπεται σύστημα στρωτήρων-ραγών, που τοποθετημένες κατακόρυφα και στηριζόμενες στις οριζόντιες μπετονένιες επιφάνειες (δοκούς, σενάζ), δημιουργούν κάνναβο και αναλαμβάνουν το φορτίο των πλακών με τα ανάλογα στηρίγματα.
3) Για σιδηρούν μεταλλικό σκελετό, εφαρμόζουμε την ίδια λογική σαν της 2, αλλά με την παρεμβολή ειδικού μονωτήρα που αποτρέπει την επαφή του συστήματος INOX με τον σίδηρο και την δημιουργία διμεταλλικής επαφής και ηλεκτρόλυσης.


Γ) Απόσταση πλάκας(μαρμάρου) απο τοίχο: Σε συνάρτηση με το φερόμενο φορτίο καθορίζει την ροπή κάμψης και ώς εκ τούτου την επιλογή αναλόγου στηρίγματος.
Η απόσταση αυξάνεται ανάλογα με την τοποθέτηση εξωτερικης θερμομόνωσης των αποκλίσεων του κτιρίου ή αρχιτεκτονικών απαιτήσεων.
Με τα ως άνω διακριτά και δεδομένα και αφού έχει χαραχθεί ο κάνναβος των πλακών συμπληρώνεται η φόρμα Α και αποστέλεται στην ERGO-FIX απο τον ενδιαφερόμενο για να αρχίσει η συνεργασία μελέτης.

YΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

- Οχι μικρότερο πάχος πλάκας απο 3  cm .

- Οχι υπέρμετρη διάσταση πλάκας.

- Οχι σφράγισμα αρμών με σιλικόνη ή τσιμεντοειδή σφραγιστικά .

- Οχι άμεση  μεταφορά φορτίων της ορθομαρμάρωσης σε τούβλα και ασθενή υλικά(μόνο σε φέροντα στοιχεία ).

- Οχι περισσότερα ή λιγότερα απο τέσσερα στηρίγματα ανα πλάκα.